WEBSITE MEDISCHEIMMUNOLOGIE.NL
Voor het College van Medisch Immunologen (CMI) ontwikkelden wij een nieuwe website. Wij verzorgden een overzichtelijke nieuw ontwerp en de ontwikkeling voor deze website, met een afgeschermd deel exclusief voor leden en een content management systeem (CMS). Dit laatste maakt het mogelijk de website zelf op eenvoudige wijze bij te houden. Bekijk het resultaat op medischeimmunologie.nl.

INFORMATIEVE FILM ‘SWIRL’
Voor Sanquin Bloedvoorziening hebben wij een video geproduceerd voor een training, waarin het leren waarnemen van ‘swirl’ centraal staat. De aanwezigheid van dit subtiele fenomeen in een trombocytenconcentraat, staat in nauw verband met de kwaliteit van dit product.
Bekijk op Vimeo een fragment van de informatieve film.

TENTOONSTELLING ERASMUS MC
In opdracht van de Commissie Medisch Erfgoed van het Erasmus MC hebben wij een tentoonstelling mogen samenstellen. Deze tentoonstelling toont een fragment van de (nog) jonge geschiedenis van deze instelling.
Lees meer.

VOICE-OVER VOOR ANIMATIEVIDEO’S
In opdracht van een international farmaceutisch bedrijf hebben wij verschillende Engels gesproken animatievideo’s voorzien van een Nederlandse stem. Op basis van een vertaling van de oorspronkelijk Engelse tekst hebben wij in de studio een Nederlandse voice-over opgenomen en vervolgens in de video gemonteerd.

INTERVIEWS ZORGPROFESSIONALS
Voor een nieuw online-platform van een farmaceutisch bedrijf hebben wij zorgprofessionals aan de tand mogen voelen. We interviewden artsen, apothekers en een tandarts over de huidige stand van zaken in de dagelijkse praktijk en de plek, die innovaties hierin krijgen. De verschillende portretten, in woord en beeld, zijn gepubliceerd op het online-platform van het betreffende farmaceutische bedrijf.
Binnenkort op deze website te lezen: het interview met de tandarts.

MEDISCHE COMMUNICATIE
Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van reeds gerealiseerde projecten, die onze diensten representeren. Helaas kunnen wij niet alle projecten of onderdelen zonder meer publiceren op onze website. Dit heeft onder meer te maken met afspraken met onze klanten, zoals exclusiviteit van een dienst of product dan wel een lidmaatschap, dat eraan verbonden is.
Meer weten?
Op het gebied van medisch communicatie hebben wij een breed scala aan mogelijkheden te bieden, waar wij u graag meer over vertellen.
Onze diensten
Conceptontwikkeling en communicatiestrategie. Inhoudsontwikkeling voor tentoonstellingen, medische webcasts en nascholingen. Tekstredactie voor medische websites, sociale media en magazines: copywriting, medical writing, redigeren, interviews, ghostwriter, medisch (wetenschappelijke) artikelen.
Website ontwerp en ontwikkeling. Videoproductie, van storyboard tot eindproduct. Voice-overs.
Verslag van congres/symposia-bezoek en deelname, in woord en beeld.
Onderzoek medisch onderwerp of binnen medische doelgroep: literatuuronderzoek, archiefonderzoek en onderzoek middels online-vragenlijsten of focusgroepen.